Przenieś konto z gwarancją satysfakcji odbierz 250 zł od Credit Agricole i jeszcze 100 zł za jego zamknięcie!

konto z gwarancją satysfakcji i 250 zł premii od credit agricole

Credit Agricole zaprezentował nową promocję. Do zgarnięcia jest aż 250 zł za przeniesienie konta ze swojego dotychczasowego banku oraz dodatkowe 100 zł za ucieczkę do kolejnego.

Przenieś konto do Credit Agricole i odbierz 250 zł

Promocja „Przenieś konto z gwarancją satysfakcji” obowiązuje od 02.05.2016 do 31.07.2016 r. Z promocji możemy skorzystać składając wniosek o konto na dedykowanej stronie promocji i finalizując przeniesienie konta w oddziale CA. Credit Agricole wymaga bowiem od nas złożenia wniosku z pełnomocnictwem, dzięki któremu będzie w stanie załatwić za nas przenosiny konta ze „starego” banku.

Do końca promocji pozostało:

Aby skorzystać z promocji należy „krok po korku” zrobić:

  • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o konto z kartą płatniczą
  • złożyć wniosek z pełnomocnictwem dla banku umożliwiające przeniesienie konta (wniosek z pełnomocnictwem można złożyć w momencie zawierania umowy lub nie później niż w siedmiu dniach po podpisaniu umowy)
  • podpisać „Zlecenia przekazywania środków” i zapewnić stałe wpływy na konto; wpływ powinien wynosić co najmniej 1 500 zł miesięcznie i występować przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe (począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym konto zostało otwarte)

Przez wynagrodzenie bank rozumie:
„środki pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów”

Wypłata premii 250 zł nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków promocji.

>> Już teraz złóż wniosek o konto w Credit Agricole i zarób 250 zł (a nawet 350 zł)

Ale to nie wszystko, bo będzie jeszcze możliwe zgarnięcie dodatkowych 100 zł w ramach tak zwanej gwarancji satysfakcji. Zgodnie z regulaminem promocji:

„Premia za niewypełnienie gwarancji satysfakcji przez Bank jest wypłacana na następujących zasadach:
1) Uczestnik Promocji musi zapewnić stałe wpływy na Konto
2) Uczestnik Promocji nie wcześniej niż w siódmym, lecz nie później niż w ósmym miesiącu kalendarzowym od dnia otwarcia Konta:
a) złoży w innym banku Wniosek z Pełnomocnictwem w celu przeniesienia rachunku Konta z Credit Agricole Bank Polska S.A. do innego banku,
b) poinformuje Bank o przyczynach niezadowolenia z usług świadczonych przez Bank, wypełniając Formularz. Formularz zawiera podstawowe dane Uczestnika Promocji (imię, nazwisko, numer rachunku konta w Banku) oraz opis przyczyn niezadowolenia z jakości oferowanych przez Bank usług (nie więcej niż 1000 znaków). Formularz jest dostępny w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.credit-agricole.pl”

oraz:

„Otwarcie rachunku w innym banku bez złożenia w tym banku Wniosku z Pełnomocnictwem i samodzielne wypowiedzenie umowy konta w Credit Agricole Bank Polska S.A., nie uprawniają Uczestnika do otrzymania wypłaty Premii za niewypełnienie przez Bank gwarancji satysfakcji (rozumianej jako niezadowolenie Klienta z usług świadczonych przez Bank)”

Wypłata przedmiotowych 100 zł ma nastąpić jeszcze przed realizacją dyspozycji przeniesienia konta do innego banku na podstawie wniosku z pełnomocnictwem.

Listę banków uczestniczących w procesie przenoszenia rachunków/usług płatniczych prowadzących rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób fizycznych znajduje się tutaj.

Dla kogo łatwe 250 zł, a może nawet 350 zł w tej promocji?

Promocjach przeznaczona jest dla nowych klientów banku Credit Agricole, czyli:
„W promocji nie może uczestniczyć osoba fizyczna, która w okresie do 1 roku przed datą otwarcia Konta była Posiadaczem Konta indywidualnego lub jednym z Posiadaczy Konta wspólnego prowadzonego przez Bank w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy.”

W ramach promocji można otworzyć 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

Analizując tabelę opłat i prowizji CA wybór wydaje się więc prosty. Dla klientów do 27 roku życia najlepszym wyborem wydaje się być 1Konto. Dla pozostałych Konto PROSTOoszczędzające PLUS, które za darmo jest prowadzone przy wpływie 1 500 zł, a karta jest bezpłatna przy wydaniu nią co najmniej 500 zł miesięcznie.

Szczegóły promocji w regulaminie i na stronie promocji.

Polub stronę UWAGAokazja.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach