Mam PKO – 50 zł za założenie konta w programie poleceń PKO BP

Mam PKO

Wystartowała pierwsza edycja programu poleceń „Mam PKO”. Biorąc w niej udział można otrzymać nagrodę w wysokości 50 zł za założenie konta oraz po 50 zł za każdą osobę, która z naszego polecenia również założy konto w banku PKO. Promocja trwa do 28.03.2015 r. i jest podzielona na trzy etapy.

50 zł netto nagrody za założenie konta

Aby otrzymać 50 zł nagrody netto (bank bierze na siebie odprowadzenie nowego podatku od nagrody i wypłaca ją w wysokości 62 zł brutto co pokrywa koszty podatku) wystarczy spełniać następujące warunki:

 1. w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty rozpoczęcia Programu nie posiadała żadnego z poniżej wymienionych kont lub pakietów
  Następnie należy:
 2. złożyć wniosek o otwarcie konta PKO podając we wniosku kod polecenia czyli np. 794554454 (jak poniżej)mam pko kod polecenia
 3. wyrazić we wniosku zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych
 4. zaakceptować Regulamin Programu

W promocji „Mam PKO” biorą udział następujące rodzaje kont:

 1. PKO Konto za Zero,
 2. PKO Konto bez Granic,
 3. Superkonto Oszczędne,
 4. PKO Konto Pogodne,
 5. PKO Konto dla Młodych,
 6. Pakiet Biznes Debiut 18,
 7. Pakiet Biznes Rozwój,
 8. Pakiet Biznes Komfort Plus,
 9. Pakiet Biznes Sukces Plus.

Będąc już posiadaczem konta musimy jeszcze wykonać określone operacje. Warunkiem wypłaty nagrody jest bowiem dokonanie w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia konta:

 • co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do konta PKO Banku Polskiego o łącznej wartości minimum 200 PLN w punktach usługowo – handlowych, z wyłączeniem operacji wykonywanych przez Internet

oraz

 • co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej przy użyciu aplikacji IKO powiązanej z rachunkiem w PKO Banku Polskim, o łącznej wartości minimum 10 PLN w punktach usługowo – handlowych, z wyłączeniem operacji wykonywanych przez Internet.

Załóż konto PKO i odbierz 50 zł już teraz

50 zł netto za skuteczne polecenie nowego klienta

Drugą możliwą nagrodą w wysokości wielokrotności kwoty 50 zł netto (tutaj również bank bierze na siebie podatek) jest nagroda za skuteczne polecenie nowego klienta, który zdecyduje się na założenie konta. Polecanie kont możliwe jest po spełnieniu warunków:

 • na dzień przystąpienia do programu należy posiadać konto w PKO
 • należy zarejestrować się w programie Mam PKO na stronie mam.pkobp.pl wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych i akceptując Regulamin Programu
  Pamiętajmy jednak, iż osoby przez nas polecone muszę spełnić warunki, o których była mowa na górze wpisu – muszą być nowymi klientami a przynajmniej nie posiadać konta w PKO przez ostatnie 3 lata oraz muszą wykonać określone operacje kartą do konta oraz aplikacją IKO.

Wypłata nagrody i nagrody dodatkowe programu „Mam PKO”

Po spełnieniu warunków przez osobę polecającą jak i polecaną bank wypłaci w ciągu 75 dni od zakończenia danego etapu.

Sam program natomiast podzielony jest na 3 miesięczne etapy:

1 etap 29.12.2014 – 27.01.2015 r.
2 etap 28.01 – 26.02.2015 r.
3 etap 27.02 – 28.03.2015 r.

Oczywiście wypłata następuje po szczegółowej weryfikacji spełnienia warunków programu czyli bank dokona sprawdzenia, czy Uczestnik oraz Nowy Klient spełnili warunki Regulaminu i są uprawnieni do otrzymania nagrody. Bank dokonuje tego sprawdzenia w terminie do maksymalnie 50 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego etapu Programu. Wypłata nagrody obu stronom biorącym udział w programie w terminie do 25 dni kalendarzowych od momentu sprawdzenia przelewem na konto.

Bank przewidział również dodatkowe nagrody dla osób, które polecą największą liczbę nowych klientów.

Nagrody dodatkowe programu „Mam PKO” wszystkich etapów, I edycji programu, to:

 • za pierwsze miejsce jest 1000,00 PLN netto (1234,00 PLN brutto),
 • za drugie miejsce jest 600,00 PLN netto ( 741,00 PLN brutto),
 • za trzecie miejsce jest 300,00 PLN netto (370,00 PLN brutto).