mBank: Nawet 450 zł za eKonto mobilne i ubezpieczenia AXA

eKonto mobilne z premia V

Pod koniec grudnia ruszyła kolejna, już piąta edycja promocji „Zarabiaj z eKontem mobilnym”. Tradycyjnie, jak co edycja zmieniają się zasady przyznawania premii. W tej edycji jest bonus na start, zwrot za płatności kartą oraz zwrot za zakup ubezpieczeń AXA (w tym OC lub OC/AC).

Aby skorzystać z promocji odebrać pełne 450 zł premii:

 • Otwórz eKonto mobilne z kartą w promocji do 29.02.2016 r.
 • Zaloguj się do aplikacji mobilnej mBanku
 • Dokonuj transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIK-iem na min. 250 zł w każdym miesiącu trwania promocji
 • Kup ubezpieczenia AXA do 30.06.2016 r. (OC lub OC i AC, ubezpieczenie mWaleczni, NNW Ochrona 24h)

Do promocji można przystąpić najpóźniej do 29.02.2016 r.

Pozostało:

 

>> Skorzystaj z promocji i złóż wniosek o eKonto mobilne już teraz!

Premia w tej edycji podzielona jest na części.

eKonto mobilne z premią

Premia za pobranie i aktywację aplikacji 10 zł

Pierwsza premia, z bardzo prostymi warunkami i jednocześnie najmniejsza. Wynosi 10 zł. Aby ją otrzymać należy w ciągu 24 godzin od otwarcia konta aktywować aplikację mobilną mBanku. Wypłata bonusu nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od chwili spełnienia powyższego warunku.

Premia za płatności kartą i przelew wynagrodzenia 5 x 50 zł

Wysokość tej premii uzależniona jest od kwoty płatności kartą lub za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK w danym miesiącu. Bank zwraca 2% sumy transakcji bezgotówkowych danego miesiąca rozliczeniowego, ale nie więcej niż 50 zł miesięcznie. Wypłaty 2% zwrotów obowiązują „przez okres 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę”.
W regulaminie bank dokładnie definiuje co rozumie przez transakcje kartą oraz BLIKiem:
„Za płatność kartą uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych przy pomocy wydanej do rachunku eKonto mobilne lub eKonto mobilne plus karty debetowej lub karty kredytowej, powiązanej z tym rachunkiem i rozliczone w miesiącu kalendarzowym, w którym zostały wykonane.
Za płatność BLIK uznaje się transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych przy pomocy usługi BLIK powiązanej z rachunkiem eKonto mobilne lub eKonto mobilne plus i rozliczone w tym miesiącu kalendarzowym, w którym zostały wykonane.”

Aby otrzymywać zwroty należy też w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej oraz co miesiąc zapewnić wpływ na konto w kwocie nie niższej niż 1 000 zł. Zgodnie z regulaminem promocji wpływ ten nie może pochodzić z rachunku należącego do uczestnika promocji ale nie musi być  wcale wynagrodzeniem.

Premie wypłacane będą do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.

Premia dodatkowa 40 zł

Jest to bonus dla wytrwałych. Na premię 40 zł mogą liczyć osoby, które spełnią wszystkie wyżej wymienione warunki w każdym z pięciu miesięcy kalendarzowych. Wypłata bonusu nastąpi do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia wszystkich warunków w każdym z miesięcy promocji.

Premia za zakup ubezpieczenia: 3 x 50 zł

Osoby, które przystąpią do promocji mogą dostać nawet 150 zł za zakup ubezpieczeń:
– komunikacyjnego OC lub OC+AC
– na wypadek nowotworu mWaleczni
– NNW Ochrona 24h w wariancie Premium
Promocją objęte są tylko wnioski dotyczące pojazdu ubezpieczanego w mBanku po raz pierwszy.

Dla kogo promocja „Zarabiaj z eKontem mobilnym”?

Udział w promocji może wziąć wyłącznie nowy klient. Wg regulaminu: „Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który w dniu złożenia wniosku o prowadzenie rachunku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadził lub prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Udziału w Promocji nie może wziąć pełnomocnik strony, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.”

eKonto mobilne i eKonto mobilne plus – szczegóły

eKonto mobilne to:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za kartę w sytuacji gdy wykonasz miesięcznie płatności na sumę min. 200 zł (w przeciwnym razie opłata wyniesie 4 zł)
 • 0 zł za przelewy złotówkowe zlecane przez bankowość internetową lub mobilną
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach Euronet, PlanetCash i BZ WBK (za każdą wypłatę w urządzeniu innego banku lub instytucji w Polsce pobrana zostanie opłata w wysokości 3%, min. 5 zł, max. 9 zł, a zagranicą 3%, min. 9 zł)

eKonto mobilne plus to:

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za prowadzenie konta przy zapewnieniu comiesięcznych wpływów na sumę min. 1 000 zł (w przeciwnym wypadku opłata za konto wyniesie 5 zł)
 • 0 zł za kartę w sytuacji gdy wykonasz miesięcznie płatności na sumę min. 200 zł (w przeciwnym razie opłata wyniesie 4 zł)
 • 0 zł za przelewy złotówkowe zlecane przez bankowość internetową lub mobilną
 • 0 zł za wypłaty w bankomatach w Polsce i zagranicą

eKonto mobilne w mBanku to dodatkowo:

 • wygodna aplikacja mobilna
 • nowoczesny i intuicyjny serwis transakcyjny
 • dostęp do sieci placówek
 • całodobowa pomoc Eksperta online

Wymagane zgody marketingowe

Zgodnie z regulaminem promocji wymagana jest akceptacja regulaminu „mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku”. Odpowiednie oświadczenie złożysz na trzecim etapie składania wniosku – „Podsumowanie i oświadczenia” albo akceptując z góry wszystkie oświadczenia lub klikając w podlinkowane słowo „oświadczenia” i zaznaczając „tak” dla części „Oświadczenia dotyczące programu mOkazje”.

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem promocji „Zarabiaj z eKontem mobilnym – V edycja”

Polub stronę UWAGAokazja.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach