Lokata bankowa – na co zwrócić uwagę?

Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa jest prostym produktem finansowym, przewidywalnym w sensie oczekiwanych zysków, bezpiecznym i co najważniejsze mało absorbującym czas. Lokaty posiadają gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Polecamy zapoznanie się z rankingiem i wybranie odpowiedniej lokaty dla siebie.

Aktualne porównanie – ranking najlepszych lokat bankowych na rynku.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając lokatę bankową?

Okres lokaty

Lokaty terminowe dzielą się na krótko i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe to lokaty od 1 do 3 miesięcy, lokaty długoterminowe – nawet do 36 miesięcy.

Oprocentowanie

Oprocentowanie lokat może być stałe lub zmienne. Stałe oprocentowanie zazwyczaj zabezpiecza nas przed zmianą stóp procentowych. Oznacza one, że pieniądze w każdym momencie trwania lokaty pracują na takim samym oprocentowaniu. Jest to korzystne w sytuacji spadku stóp procentowych. Zmienne oprocentowanie reaguje zawsze na zmianę stóp procentowych w czasie trwania lokaty. Często też banki proponują zmienne oprocentowanie lokat tak aby lokata wydawała się atrakcyjniejsza lub w przypadku kiedy można zerwać lokatę bez utraty odsetek. Wtedy oprocentowanie rośnie z każdym kolejnym miesiącem trwania lokaty.

Kapitalizacja odsetek

Pojęcie to związane jest z częstotliwością udostępniania odsetek klientowi. Do lokat krótkoterminowych najczęściej stosuje się zasadę dopisywania odsetek po zapadnięciu terminu (na koniec) lokaty, zaś dla lokat długoterminowych stosuje się np. kapitalizację roczną. Oznacza to, że wartość lokaty zostaje powiększona o kwotę odsetek należnych. W takim przypadku zwiększa się oprocentowanie lokaty ponieważ kapitał lokaty zwiększa się o odsetki i pracuje przez kolejny rok.

Odnawialność lokaty

Należy zwrócić uwagę na to czy wybrana lokata ma charakter odnawialny czy nie. Stosowny zapis powinien znaleźć się w umowie. Brak odnawialności spowoduje przeniesienie środków na przypisany do lokaty rachunek bankowy po zakończeniu lokaty.

Odnawialność lokaty oznacza, że po upływie okresu lokaty i dopisaniu odsetek, lokata ta pracuje ponownie ale oprocentowanie tej lokaty wynosi tyle, ile wynosi aktualne oprocentowanie w taryfie opłat i prowizji banku.

Zerwanie lokaty

Zwróćmy uwagę na zapis w umowie dotyczący zerwania umowy przed terminem zapadalności. Najczęściej pozbawia klienta możliwości otrzymania odsetek. Odsetki już dopisane do salda naszej lokaty należą do klienta.

Sposób zakładania lokaty

Lokatę możemy założyć jako oddzielny produkt, w takim przypadku dokonujemy wpłaty gotówkowej na rachunek lokaty. Możemy również założyć lokatę związana z kontem osobistym z dyspozycją wypłaty odsetek na założone z lokatą konto.

Prześwietlamy najlepsze promocje bankowe, konta i lokaty bankowe.

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco ze wszystkimi okazjami!